Username
Password
   
 ขั้นตอนสมัครสมาชิก ง่ายๆ ไม่ถึง 30 วินาที
1. ซื้อบัตรเติมเงิน "บัตรเงินสด ทรู" เท่านั้น ย้ำว่าต้อง
เป็น (บัตรเงินสด) เท่านั้น
2. ราคาบัตรจะมีหลายราคา ตามด่านล่าง
ราคาบัตร
จำนวนใช้งาน
+แถมฟรี
50 บาท
7 วัน
ไม่มี
90 บาท
15 วัน
ไม่มี
150 บาท
25 วัน
ไม่มี
300 บาท
42 วัน
ไม่มี
500 บาท
182 วัน
+ 30 วัน
1000 บาท
365 วัน
+ 40 วัน
 
 
ขั้นตอนสมัครสมาชิก ง่ายๆ ไม่ถึง 30 วินาที
1. ซื้อบัตรเติมเงิน "บัตรเงินสด ทรู" เท่านั้น ย้ำว่าต้อง
เป็น (บัตรเงินสด) เท่านั้น
2. ราคาบัตรจะมีหลายราคา ตามด่านล่าง
ราคาบัตร
จำนวนใช้งาน
+แถมฟรี
50 บาท
7 วัน
ไม่มี
90 บาท
15 วัน
ไม่มี
150 บาท
25 วัน
ไม่มี
300 บาท
42 วัน
ไม่มี
500 บาท
182 วัน
+ 30 วัน
1000 บาท
365 วัน
+ 40 วัน
ใบหวยออนไลน์
Username
Password
   
ขั้นตอนสมัครสมาชิก ง่ายๆ ไม่ถึง 30 วินาที
1. ซื้อบัตรเติมเงิน "บัตรเงินสด ทรู" เท่านั้น ย้ำว่าต้อง
เป็น (บัตรเงินสด) เท่านั้น
2. ราคาบัตรจะมีหลายราคา ตามด่านล่าง
ราคาบัตร
จำนวนใช้งาน
+แถมฟรี
50 บาท
7 วัน
ไม่มี
90 บาท
15 วัน
ไม่มี
150 บาท
25 วัน
ไม่มี
300 บาท
42 วัน
ไม่มี
500 บาท
182 วัน
+ 30 วัน
1000 บาท
365 วัน
+ 40 วัน
มาใหม่